Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Bezpieczniej na drogach

Na drogach na terenie gminy Bolków, dzięki współpracy pracowników Urzędu Miejskiego i ZGK w Bolkowie zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. We wskazanych przez mieszkańców miejscach pojawiły się lustra drogowe oraz progi zwalniające.

Lustra ułatwią kierowcom bezpieczne poruszanie się poprzez eliminację tak zwanych martwych punktów i poprawią widoczność na drogach oraz  będą pomagać kierowcom przy ograniczonej widoczności na drogach, skrzyżowaniach, czy też przy niebezpiecznych wjazdach. Zdarza się, że w niektórych miejscach kierowcy nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość, co może prowadzić do tragedii. Stosowanie progów zwalniających niejako wymusza na kierowcach zdjęcie nogi z gazu. Mam nadzieję, że w miejscu, gdzie zamontowaliśmy próg będzie teraz bezpieczniej.

  • Mysłów droga gminna w kierunku żwirowni nr 112412D - 2 progi zwalniające na wniosek Radnego.
  • Nowe Rochowice  droga gminna nr 112408D - 2 progi zwalniające na wniosek mieszkańców.
  • Droga dojazdowa do gruntów rolnych tzw. Górny Wolbromek - 2 progi zwalniające na wniosek mieszkańców.
  • Dwa Lustra Sady Dolne 14 i Mysłów 55 na wnioski mieszkańców.
  • Strefa Zamieszkania przy ul. Bema dr. 112383D na całym obszarze od miejsca gdzie następuje zawężenie drogi na wniosek mieszkańców.

 

1

2

2

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.