Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Otwarty konkurs ofert z dnia 17.12.2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 4, 11 ust. 2, art. 13 i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Bolkowa  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku na terenie gminy Bolków zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:

a) utrzymania obiektów sportowych oraz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu,

b) działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje w zarządzeniu 240/2020

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie konkurs 2021.pdf)Zarządzenie konkurs 2021.pdf[ ]548 kB

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.