Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Nowe drogi w 2020 roku

Po podpisaniu wszystkich umów z wykonawcami ruszyliśmy pełną parą z naprawą nawierzchni na ulicach Świerkowej i Wiśniowej w Bolkowie oraz drogi w miejscowości Gorzanowice "6 domków". Prace te, to zarówno remonty cząstkowe dróg przeprowadzane wszędzie tam, gdzie powstają ubytki w jezdniach, jak również wykonane duże remonty związane z położeniem nowego asfaltu na całej szerokości danego odcinka ulicy.

1

2

3

4

5

6

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.