Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Numer telefonu kontaktowego w sprawie szczepień na COVID-19

Zgodnie z Decyzją nr BZ-RM.630.20.2021.MB(39) Wojewody Dolnośląskiego
Gmina zapewni transport dla:

 

  1. osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
  2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego mierjsca zamieszkania punktu szczepień

 

Numer telefonu kontaktowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym

i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć

do punktu szczepień przeciw COVID-19

 

Urząd Miejski w Bolkowie : Grzegorz Urbanowski

75 74 13 213 / wewnętrzny 45 *

*Numer aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫

 

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLKOWIE
ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków

75 74 13 220 / wewnętrzny 6

 

 
 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.