Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Władze miasta

WŁADZE BOLKOWA  
 Burmistrz Bolkowa
inż. Grzegorz Kucab
Z-ca Burmistrza Bolkowa
mgr Krzysztof Andrzejewski
Sekretarz Gminy
mgr Katarzyna Szywała
Skarbnik Gminy
mgr Małgorzata Wypych
 RADA MIEJSKA W BOLKOWIE
Gminę Bolków jako jednostkę samorządową reprezentuje Rada Miejska w Bolkowie składająca się z 15 radnych. Rada Miejska stanowi organ uchwałodawczy, a jej pracami kieruje Przewodniczący.
Skład Rady
 Jacek Płaszewski
Przewodniczący Rady
Małgorzata Ciołko
Wiceprzewodnicząca Rady
Baranowska Marlena Brymerska Paulina
Iwuć Łukasz Janas Marek
Kramarczuk Elżbieta Kwiatkowski Marek
Ozimek Teresa Pustuła Mirosław
Stanek Michał Szemberska Agata
Szemberska Agnieszka Szymański Paweł
Wolski Zbigniew  

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.