Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Władze miasta

WŁADZE BOLKOWA  
 Burmistrz Bolkowa
Mirosław Pustuła

Z-ca Burmistrza Bolkowa
Radosław Łukasiński

Sekretarz Gminy
Katarzyna Szywała
Skarbnik Gminy

 RADA MIEJSKA W BOLKOWIE
Gminę Bolków jako jednostkę samorządową reprezentuje Rada Miejska w Bolkowie składająca się z 15 radnych. Rada Miejska stanowi organ uchwałodawczy, a jej pracami kieruje Przewodniczący.
Skład Rady
 Marek Janas
Przewodniczący Rady
Łukasz Iwuć
Wiceprzewodniczący Rady
 Beata Majtczak Bogumiła Mazur
Przemysław Ciołko Robert Ostasiewicz
Jerzy Łęgosz Marek Kwiatkowski
Magdalena Wierzba Monika Klimek-Rozmus
Aleksandra Korendał Robert Kałużny
Dariusz Żuk Grzegorz Czerczuk
Bartosz Klimek  

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.