Velikost písma:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

CZYSTE POWIETRZE 2024

Zestawienie znaków logotypów Progam Czyste Powietrze

Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze"

Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, biuro nr 2
tel. 75 74 13 215 wew. 103 lub 104

Godziny pracy Punktu:
poniedziałek, środa – 13:00 – 15:00
wtorek, piątek – 08:00 – 10:00
czwartek – 10:00 – 12:00

 Ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania (telefon: 757413213). Przed przyjściem do Urzędu w celu wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją programu, którą można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”.  W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU. Po lewej stronie widzimy trzy niebieskie pola z informacjami na temat zmian w programie „Czyste Powietrze”: •	na polu 1 informacja: wprowadzenie od 14.06 obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) •	na polu 2 informacja: zmiany w możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania (liczba budynków/lokali jednego beneficjenta) •	na polu 3 informacja: w trosce o beneficjenta nowe zapisy w dokumentacji dotyczące prefinansowania i pełnomocnictwa Po prawej stronie widzimy obrazek przedstawiający dom. Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze” – lista ZUM.  W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU. Po lewej stronie widzimy jedno niebieskie pole z informacją: wprowadzenie od 14.06 obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Następnie od niebieskiego pola odchodzą – w prawą stronę – trzy czerwone: •	na polu 1 informacja: Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą i możesz dostać dofinansowanie na urządzenia spoza listy ZUM •	na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 22.04 i kupno urządzenia do 13.06 – zmiany Cię nie dotyczą o ile faktura (lub równoważny dokument księgowy) jest wystawiona do 13.06 •	na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 22.04 i kupno urządzenia 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, więc masz obowiązek wybrania urządzenia z listy ZUM. Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

 

Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze” – najwyższe dofinansowanie.  W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU. Po lewej stronie widzimy jedno niebieskie pole z informacją: zmiany w możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) pod kątem liczby budynków/lokali dla jednego beneficjenta. Następnie od niebieskiego pola odchodzą – w prawą stronę – trzy czerwone: •	na polu 1 informacja: Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą •	na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 22.04 do 13.06 – okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek •	na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, jedna szansa na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) o ile już wcześniej (od 22.04) nie udzielono Ci dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny. Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

 

Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze” – zapisy w dokumentacji.  W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU. Po lewej stronie widzimy jedno niebieskie pole z informacją: w trosce o beneficjenta nowe zapisy w dokumentacji dotyczące prefinansowania i pełnomocnictwa. Następnie od niebieskiego pola odchodzą – w prawą stronę – dwa czerwone: •	na polu 1 informacja: prefinansowanie o	wypłata zaliczki na konto wykonawcy po złożeniu do wfośigw podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki z kopią faktury zaliczkowej  o	wniosek o płatność złożony do wfośigw najpóźniej do upływu 120 dnia od daty wypłaty zaliczki •	na polu 2 informacja: pełnomocnictwo o	wymóg pełnomocnictwa z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym. Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: 6,4 mld zł na program „Czyste Powietrze”.  Zaraz pod tytułem informacja: NFOŚiGW podpisał umowy o dofinansowanie projektów grantowych z FEnIKS ze wszystkimi 16 wfośigw. Obok – na środku grafiki – mapka Polski z podziałem na województwa i przypisanymi kwotami alokacji na dany region. W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU. Następnie, pod logotypami informacja o planowanych efektach projektu oraz poniżej, na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

 

Naisy Gminny Punkt KOnsultacyjne Programu CZYSTRE POWIETRZE oraz godziny otwarcia.

 


PRZYDATNE LINKI:

 https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - informacje o programie 

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ - Kalkulator dotacji

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - Kalkulator grubości izolacji

https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx - Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów

O Programie i korzyściach z udziału w nim:
 

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania). Dotacja przyznawana jest w zależności od poziomu dofinansowania:

 
Część pierwsza programu - Podstawowy Poziom Dofinansowania - https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/czesc-pierwsza-programu-podstawowy-poziom
Część druga programu -  Podwyższony Poziom Dofinansowania  - https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/czesc-druga-programu-podwyzszony-poziom
Część trzecia programu - Najwyższy Poziom Dofinansowania - https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/czesc-trzecia-programu-najwyzszy-poziom
 
 
 
Stan na 31.03.2024 r. - Gmina Bolków
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 161
Liczba zawartych umów na dofinansowanie - 123
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 65
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji - 1 071 331,43 zł
 
Uwaga zmiany w programie "Czyste Powietrze"
Na stronie czystepowietrze.gov.pl  została zamieszczona informacja dotycząca zmian w programie "Czyste Powietrze", które wejdą w życie od 22.04.2024 r.
Zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku.
Pełna treść komunikatu przygotowanego przez NFOŚiGW oraz szczegółowy opis zmian znajdą Państwo pod linkiem - Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze” - Program „Czyste Powietrze”

 

 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.