Velikost písma:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Rozbudowa placów zabaw przy szkole w Bolkowie i Kaczorowie.

place zabaw2W kwietniu br. ukończono kolejny etap projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, bez wkładu własnego gminy. Realizowany etap dotyczył doposażenia placów zabaw przy szkołach.

place zabaw1Plac zabawDla szkoły w Bolkowie zakupione zostały: zestaw wielofunkcyjny (dwie wieże, dwa podesty, huśtawka podwójna, drabinka pozioma, wejście trap z poręczą, duża wieża sześciokątna z dachem, zjeżdżalnia z tworzywa, wejście po oponach z poręczami, wejście po stopniach z poręczami, belka balansująca, lina do wspinania, kratownica drewniana do wspinania, kratownica z lin); kolejka z wagonem; huśtawka ważka – 4 szt.; „Sklepik” gra ogrodowa (lada, liczydło, tablica z figurami geometrycznymi) ; belka balansująca; tablica ogrodowa do rysowania – 4 szt.; ogrodzenie 160 metrów bieżących (153 cm wysokości). Wartość zadania: 104 960 zł.
Dla szkoły w Kaczorowie zakupiono: zjazd linowy 25 m długości; tor przeszkód (równoważnia, stopki zamocowane na półkolu, słupek, talerzyki zamontowane na słupkach); ogrodzenie części placu zabaw 50 metrów bieżących (153 cm wysokości). Wartość zadania: 37 749 zł.
Pod urządzeniami w obu szkołach ułożono bezpieczną nawierzchnię z płyt granulowanych.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.