Schriftgröße:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr ewid. 285 w Mysłowie (0 + 000 – 0 + 130)

Całkowita wartość zadania: 62 283,00 zł
Wysokość dotacji: 48 867,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 13 416,00 zł

Długość nawierzchni do przebudowy: 130 mb (szerokość ok. 3,00 m)

ZAKRES PRAC:

– wykonanie korytowania,

– usunięcie istniejącej zniszczonej – zmieszanej podbudowy,

– wykonanie nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu kamiennego o uziarnieniu 0-63,

– wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),

– odtworzenie poboczy z niesortu kamiennego warstwa o grubości 15 cm.

WYKONAWCA:

Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: Wrzesień 2015

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.