Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Konsultacje społeczne Programu współpracy gminy Bolków na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi.

Bolków, dnia 01 października 2021 r.

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy gminy Bolków na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 1 października 2021r. do 15 października 2021 r.

Szzególowe informacje w zarządzeniu 178/2021 - LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.