Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Konsultacje społeczne Programu współpracy gminy Bolków na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miejskiej  w Bolkowie w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy gminy Bolków na 2024 rok  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowe informacje w zarządzeniu 186/2023

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.