Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Bolków, dz. przy ul. Sienkiewicza pow. 0,9098 ha

Bolkow silena

Nieruchomości położone w BOLKOWIE przy ul. Henryka Sienkiewicza, w granicach działek o numerach 865, 257/3, 257/4, 257/5, 257/7, 257/8, 257/9, 257/26, 257/30, 257/33, obręb Bolków-2, o łącznej powierzchni 0,9098 ha.

Przeznaczenie terenu według planu zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe nieruchomości znajdują się na obszarze, który oznaczony jest symbolami P,U.5, i P,U.7 dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:

  1. tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz gospodarki komunalnej,
  2. tereny zabudowy usługowej oraz rzemiosła bez ograniczeń.

Sienkiewicza teren inwest

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.