Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Wydłużenie czasu spisu o 3 miesiące

Prezydent podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.
Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:
 
✅ ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
✅ dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.
 
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
1

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.