Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacj

Od 21 czerwca 2021 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, które potrwają do 21 lipca 2021 r. Konsultacje i rozmowy z Państwem pozwolą na zmodyfikowanie tego dokumentu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami interesariuszy.

Komitet Rewitalizacji ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza Bolkowa. Będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Pomóż nam wypracować dobre zasady powoływania i działania komitetu rewitalizacji, a później sam zostań jego członkiem!

Forma i harmonogram konsultacji

Zapraszamy do kontaktu z nami podczas dyżurów telefonicznych, a także do wypełniania formularza konsultacyjnego (plik docx)  oraz ankiety (plik docx lub ankieta online)

  • zbieranie uwag w wersji papierowej i elektronicznej, (formularze załączone poniżej)
  • dyżury telefoniczne
  • ankieta
  • zbieranie uwag ustnych, drogą telefoniczną w dniach 24.06.2021 i 20.07.2021 w godz. 9.00- 11.00

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.