Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Konsultacjie społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

 

Burmistrz Bolkowa działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Bolków jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, braku samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.

 

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 30 kwietnia 2022 roku do dnia 31 maja 2022 roku w formie:

1. spotkania/warsztatów z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje działań przewidzianych w projekcie dokumentu dla wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolków, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Warsztaty odbędą się w dniu 11 maja 2022 roku o godz. 17.00 w Centrum Kulturalno – Bibliotecznym Gminy Bolków, przy ulicy Szpitalnej 16 w Bolkowie;

- w dniu 12 maja o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Grudnie;

- w dniu 12 maja o godz. 16.30 w remizie OSP w Jastrowcu;

- w dniu 12 maja o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Płoninie;

2. debatę z udziałem interesariuszy, która odbędzie się w dniu 19 maja o godz. 17.00 w Centrum Kulturalno – Bibliotecznym Gminy Bolków, przy ulicy Szpitalnej 16 w Bolkowie;

3. spacery studyjne w dniu 12 maja oraz 14 maja;

4. ankiety/wywiadu,

5. zbieranie uwag ustnych przez przedstawicieli podmiotu, prowadzącego konsultacje, które odbędzie się w okresie trwania konsultacji w formie osobistej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

 

Uwagi można składać w terminie od dnia 30 kwietnia 2022 roku do dnia 31 maja 2022 roku, dostarczając je:

a) elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bolkowie ul. Rynek 1 59-420 Bolków,

c) bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Bolkowie, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bolków,

b) na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.bolkow.pl,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

 

 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.