Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021 - 2030

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ BOLKOWA INFORMUJE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu

„Strategii Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021 - 2030”

Na podstawie art. 10f. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz § 5.3 Uchwały Nr XXVII/193/21 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021 - 2030, w tym trybu konsultacji, Burmistrz Bolkowa informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bolków, dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021 – 2030”.

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Bolków.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie pisemnej, poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu zgłoszenia opinii”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wypełniony formularz należy przesyłać w formie skanu, w dniach od 1 czerwca 2021 do 5 lipca 2021 roku, na adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Bolkowie.

Formularze zgłoszenia opinii, które wpłyną po godzinie 15.00 dnia 5 lipca 2021 roku nie będą brane pod uwagę.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: Katarzyna Szywała tel. 757413215 wew. 23, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Burmistrz Bolkowa

(-) Grzegorz Kucab

Szczegółowe informacje dostęne są w BIP - LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.