Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zarządzenie 65/2020 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Bolków w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zarządzenie Nr 65/2020
Burmistrza Bolkowa

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Bolków
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z poźn. zm.), w związku z art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na potrzeby zapewnienia ochrony mieszkańców gminy Bolków w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem      COVID-19, ustalam szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom gminy Bolków.

§ 2. Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Bolków obejmuje:

- zaopatrywanie w gorący posiłek lub produkty żywnościowe osób pozostających w kwarantannie,

- pomoc w zaopatrzeniu w podstawowe środki: artykuły spożywcze i higieniczne osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym w znacznym stopniu, które nie są w stanie zorganizować ich we własnym zakresie lub za pośrednictwem osób, o których mowa w art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.). Zakupy te finansowane są przez osoby wnioskujące o taką pomoc.

§ 3. Pomoc, o której mowa w § 2, udzielana jest w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Wnioski o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, należy składać w formie telefonicznej pod numerem 757413375 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.