Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Remont kapitalny nawierzchni drogi publicznej nr 112239D dz. ewid. 605 obręb Bolków 0002 – ul. Słowackiego w Bolkowie” – wykonanie nawierzchni asfaltowej

Całkowita wartość zadania: 107 500 zł

Budżet Gminy Bolków: 107 500 zł

Zakres prac:

- Jezdnia główna

- Łącznik do ul. Wysokogórskiej przy budynku nr 18

- Łącznik do ul. Wysokogórskiej przy budynku nr 1

- Łącznik do ul. Jagiellońskiej przy budynku nr 5a

- Łącznik do ul. Jagiellońskiej przy budynku nr 18

- Wykonanie 15 szt. zjazdów do posesji z masy mineralno-bitumicznej

- Regulacja wpustów ulicznych i studzienek – 12 szt.

Wykonawca:

COM-D Sp. z o. o.

Termin zakończenia prac:

31 lipca 2021

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.