Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni drogi stanowiącej dojście do kościoła na dz. 433 obręb Mysłów

Całkowita wartość zadania: 22 000 zł

Budżet Gminy Bolków: 22 000 zł

Zakres prac:

- korytowanie na głębokość ok. 20-25 cm,

- wywóz urobku we wskazane miejsce,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- ułożenie kostki granitowej przekazanej przez Sołectwo Mysłów,

- zamiałowanie oraz zagęszczenie nawierzchni

Wykonawca:

Usługi Budowlane Wodno-Kanalizacyjne Marek Pawlikowski

Termin zakończenia prac:

11 października 2021

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.