Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Utrzymanie cieku Nysa Szalona PUW_2786-PUW_2785 w km 43+373-45+243

Całkowita wartość zadania: 14 500 zł

Wysokość dotacji: 9 600 zł

Budżet Gminy Bolków: 4 900 zł

Zakres prac:

- ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna cieku

- ręczne ścinanie krzaków i podszycia wraz z utylizacją

- cięcia pielęgnacyjne drzew

Wykonawca:

„BUSH” Ryszard Krzak

Termin zakończenia prac:

8 grudnia 2021

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.