Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Wykonanie przepustu w działce drogowej nr 635/2, obręb Kaczorów, stanowiącej dojazd do działki 934/4, obręb Kaczorów

Całkowita wartość zadania: 6 500 zł

Budżet Gminy Bolków: 6 500 zł

Zakres prac:

- obetonowanie przyczółków przepustu w działce drogowej nr 635/2

Wykonawca:

Usługi Budowlane Wodno – Kanalizacyjne Marek Pawlikowski

Termin zakończenia prac:

20 grudnia 2021

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.