Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Wykonanie przepustu w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. 285, obręb Lipa w celu zapewnienia dojazdu do działki nr 288/2

Całkowita wartość zadania: 10 000 zł

Budżet Gminy Bolków: 10 000 zł

Zakres prac:

- Wykonanie przepustu w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. 285

Wykonawca:

Usługi Budowlane Wodno – Kanalizacyjne Marek Pawlikowski

Termin zakończenia prac:

24 grudnia 2021

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.