Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Naprawa nawierzchni mineralno-bitumicznych w miejscowości Mysłów, w gminie Bolków

Całkowita wartość zadania: 2 300 zł

Budżet Gminy Bolków: 2 300 zł

Zakres prac:

- zakup i dostawa mieszanki kruszywa mineralnego

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o.

Termin zakończenia prac:

25 października 2021

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.