Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa drogi powiatowej nr 2833D we wsi Wierzchosławice

13 listopada 2019

Nowa droga w Wierzchosławicach 

Po 4 miesiącach robót budowlanych zakończono realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2833D we wsi Wierzchosławice. Przedsięwzięcie to objęło zakresem remont ponad 3,5-kilometrowego odcinka drogi oraz szereg prac towarzyszących, tj. wjazdy na posesje, zatoki autobusowe, czy bariery ochronne. Wszystko to niewątpliwie zwiększy komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz wpłynie na poprawę estetyki tej części powiatu.

Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 1,6 mln zł. Na jej realizację Powiat Jaworski pozyskał dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - ponad 1,3 mln zł, oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 240 tys. zł. Niezwykle istotna była również dobra współpraca i finansowe wsparcie Gminy Bolków, która udzieliła dofinansowania w wysokości niemal 90 tys. zł.

Przebudowa drogi w Wierzchosławicach, to jedno z czterech zadań inwestycyjnych, które w tym roku realizuje Powiat Jaworski, wykorzystując finansowe wsparcie MSWiA z puli przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakończono już remont pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze, a aktualnie trwają prace związane z przebudową mostu w Pogwizdowie oraz przebudową drogi relacji Zębowice-Paszowice. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 5 mln zł

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.