Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Utwardzenie terenu pod plac parkingowy przy ul. Sienkiewicza 13 w Bolkowie, dz. 485/10 i 485/11

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  • Równanie i korytowanie na głębokość do 10 cm;
  • Wyskarpowanie ziemi i obsianie trawą;
  • Zakup, dowóz kruszywa: tłuczeń ok. 100 ton i mieszanka ok. 200 ton;
  • Rozprowadzenie kruszywa, wykonanie odpowiednich spadków;
  • Utwardzenie, zagęszczenie nawierzchni walcem lub zagęszczarką.

Koszt brutto: 20.910,00.

wykonawca : Kółko Rolnicze w Lipie

termin: od 30.04.2018 do 15 05.2018

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.