Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Modernizacja terenu rekreacyjnego ul. Wysokogórska w Bolkowie – ETAP II oraz renowacja pokrycia asfaltowego boiska przy ul. 1 Maja w Bolkowie

Całkowita wartość zadania : 246.556,69
Wysokość dotacji : 136.000,00
Budżet Gminy Bolków : 110.556,69

Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018.

Modernizacja terenu rekreacyjnego – ul. Wysokogórska w Bolkowie – Etap II:

Adres inwestycji: 59-420 Bolków ul.Wysokogórska, działka nr ewid. 509, obręb Bolków – 2

Zakres inwestycji:

 • wykładzina bezpieczna z maty przerostowej – 182 m2,
 • montaż urządzeń :
  • zestaw linarny – 1 szt.
  • huśtawka wahadłowa 2x bocianie gniazdo – 1 szt.
  • huśtawka wahadłowa 2xpodwójna (2 siedziska płaskie+2 siedziska kubełkowe) – 1 szt.
  • ławka metalowa z oparciem – 4 szt.
  • stół + 2 ławki z oparciem – 1 kpl.

Wartość robót została wyceniona na kwotę: 118.260,07

Renowacja pokrycia asfaltowego boiska przy ul. 1 Maja w Bolkowie:

W zakres zadania wchodziło:

 • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, o grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca,
 • zastosowanie siatki stabilizującej do nawierzchni mineralno-bitumicznych,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, o grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa ścieralna,
 • obsypanie krawędzi nowo wykonanej nawierzchni asfaltowej mieszanką kamienną 0-31,5 mm i zagęszczenie,
 • malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na boisku farbą chlorokauczukową.

 

Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 07 maja 2018 roku, a ich zakończenie na dzień 29 czerwca 2018 roku.

Wynagrodzenie za przedmiot zlecenia ustalono na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wartość robót została wyceniona na kwotę: 119.041,85 zł.

WYKONAWCA: GMZBGKiM – RENOWACJA POKRYCIA BOISKA 1 –GO MAJA

ASTRUS Koszalin– MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO KRYSIA

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: CZERWIEC 2018

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.