Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Utwardzenie terenu pod plac parkingowy przy ul. Rycerskiej 25B w Bolkowie, dz. 530/4

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  • Zebranie humusu
  • Równanie i korytowanie ok. 950 m2;
  • Wyskarpowanie ziemi i obsianie trawą terenu nie objętego utwardzeniem;
  • Zakup, dowóz kruszywa;
  • Rozprowadzenie kruszywa, wykonanie odpowiednich spadków;
  • Utwardzenie, zagęszczenie nawierzchni walcem lub zagęszczarką.

Koszt prac: 70 000 zł.

Wykonawca: P.P.T.U.”KAMAR” – Wierzchosławice.

Termin wykonania: 15.06.2018 r.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.