Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Rochowice

odnowa wsi 300x95

Całkowita wartość zadania : 75.103,42
Wysokość dotacji : 25.000,00
Budżet Gminy Bolków : 50.103,42

Zadanie zrealizowane w ramach: konkursu „ Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku współfinansowanego ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

ZAKRES PRAC:
Szczegółowy zakres zadania określała dokumentacja techniczna , która obejmowała m.in. :

  • Renowację elewacji, a w tym m.in. odbicie i naprawa tynków zewnętrznych oraz ich dwukrotne malowanie farbą silikatową
  • Obróbki blacharskie
  • Wykonanie placu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej :
  • Wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej wraz z badaniami i pomiarami nowej
  • Ustawienie rusztowań
  • Wywiezienie i utylizację gruzu

WYKONAWCA: GMZBGKiM

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: WRZESIEŃ 2018

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.