Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Naprawa deskowania mostu w drodze dojazdowej nr ewid. dz. 957 i 954 obręb Wierzchosławice

Zakres prac obejmował:

  1. Rozebranie istniejącego deskowania;
  2. Wykonanie nowego deskowania z drewnianych belek impregnowanych ciśnieniowo o gr. min. 5 cm.

Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia będzie rozliczone do kwoty 13.000,00 zł.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.