Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Hu-Hu Ha! Idzie Zima!

1
 
Jednym z ważniejszych obowiązków właścicieli posesji jest obowiązek dbania o porządek na chodnikach położonych wzdłuż ich nieruchomości, czyli sprzątanie chodnika. Właściciel ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
 
Istnieje możliwość zawarcia stosownej umowy na utrzymanie letnie i zimowe przyległych chodników z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bolkowie. Rozwiązanie takie jest bardzo korzystne z punktu widzenia konsekwencji mogących spaść na właściciela, zarządcę lub użytkownika posesji przyległych bezpośrednio do chodnika. Dlatego też gorąco zachęcam do zawierania umów z ZGK Bolków i tym samym pozbycia się obowiązków wynikających z w/w przepisów.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.