Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków

Rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków” polegającego na demontażu, zbiórce, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Bolków. Zadanie zostanie dotowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022.

na zdjęciu azbest

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.