Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zakończenie realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków"

Zakończenie realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków" w 2022 r.

Burmistrz Bolkowa informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków” polegającego na demontażu, zbiórce, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Bolków. Zadanie zostało dotowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022.

  • Całkowity koszt zadania: 25 030,51 zł.
  • Dotacja z  WFOŚiGW we Wrocławiu: 13 272,00 zł.
  • Pozostała część została pokryta ze środków z budżetu gminy Bolków.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 24,984 Mg odpadów zawierających azbest.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.