Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej, droga na wapienniki - MYSŁÓW

Środki z Lasów Państwowych trafiły do Gminy Bolków, które zostały przeznaczone na „Modernizację drogi gminnej wewnętrznej działka nr 672/2 obręb Mysłów (droga do wapienników)”. Na ten cel Lasy Państwowe przeznaczyły 165 742,50 zł. Symboliczny czek odebrałem od Nadleśniczego Nadleśnictwa Jaworskiego, Pana Piotra Wierzbickiego.
 
Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania złożyła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DORADO” z Jeleniej Góry. Zakres wykonanych prac to remont nawierzchni tłuczniowej, montaż wodospustów oraz wymiana przepustów. Wyremontowanym odcinkiem już możemy spacerować i podziwiać piękne, jesienne widoki, a wykonana inwestycja doskonale wpisuje się w nasz projekt turystyczny.
 
Lasy Państwowe dofinansowują samorządy w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych, które mają związek z prowadzoną gospodarką leśną. Działania nadleśnictw polegają na współudziale w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych bądź innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi.
 
Na zdjęciu Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab oraz Piotr Wierzbicki Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor
Na zdjęciu Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab oraz Piotr Wierzbicki Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor
Na zdjęciu Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab oraz Piotr Wierzbicki Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor oraz przedstawiciel firmy DORADODroga wykonana w lesie
Droga w lesie
Na zdjęciu Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab oraz Piotr Wierzbicki Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor oraz przedstawiciel firmy DORADO, Krzysztof Andrzejewski i Paweł Machlewski
logo Lasów Państwowych

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.