Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Już niebawem nowa wiata przystankowa w Mysłowie!

Dzięki otrzymanemu grantowi w wysokości 20 000 zł, od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w  ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie”, Gmina Bolków uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej z mapą ilustrowaną w miejscowości Mysłów”.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżnych ale także poprawa estetyki miejscowości Mysłów poprzez wymianę zniszczonej wiaty przystankowej. Nowy model wiaty będzie bardziej odporny na dewastację, estetyczny i wygodniejszy. Wiata przystankowa będzie chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i ułatwiać oczekiwanie na transport. Wymiana wiaty przystankowej stanowić będzie uzupełnienie oferty turystycznej Mysłowa. Tylną ścianę przystanku stanowić będzie mapa ilustrowana, z zaznaczonymi najciekawszymi miejscami znajdującymi się w okolicy, dzięki czemu podróżni będą mogli zapoznać się ciekawą ofertą turystyczną w miejscowości Mysłów i okolic.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.

panel informujący o dofinansowaniu w programie wzmocnij swoje otoczenie, w tle plac zabaw

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.