Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

UWAGA! Pilnuj Psa!

W związku z licznymi zgłoszeniami w sprawie psów, które pozostają bez nadzoru, stwarzają zagrożenie dla ludzi, ruchu drogowego oraz zwierzyny leśnej, a posiadają swojego opiekuna, przypominam, że zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580)
 
"Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna".
 
Powyższy zakaz nie dotyczy terenów prywatnych, jeżeli tereny te są ogrodzone w sposób uniemożliwiający psu wyjście. W związku z powyższym proszę o nie wypuszczanie swoich pupili poza teren swoich posesji bez nadzoru nad nimi. Działania takie zgodnie z kodeksem wykroczeń podlegają karze aresztu albo grzywny.
 
na plakacie pies z czapką policjanta

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.