Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Gorzanowice

Gmina Bolków przystąpiła do realizacji operacji pn.” Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków”.

W dniu 14.04.2023 r. została podpisała umowa pomiędzy Samorządem Województwa dolnośląskiego, a Gminą Bolków, na dofinansowanie operacji pn.” Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 883 245,71 zł
Dofinansowanie 3 925 572 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
1. Przebudowę ujęcia wody zlokalizowanego na dz. nr 602 obręb Pogwizdów wraz z infrastrukturą towarzszącą (ogrodzenie, oświetlenie, monitoring).
2. Budowę magistralnej sieci wodociągowej łączącej ujęcie wody z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Świny.
3. Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej zasilającej miejscowość Gorzanowice.
 
Głównym celem projektu jest Poprawa warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Bolków poprzez przebudowę istniejącego ujęcia wody wraz z budową rozdzielczej sieci magistralnej o długości 592,5 m oraz magistralnej sieci wodociągowej o długości 4497 m. Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Gorzanowice planowana jest do wykonania w 2024 r.
 
logo prow
 
rurociąg, rura w ziemirurociąg, rura w ziemi
 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.