Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

1.520.000 zł na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków!

𝟭.𝟱𝟮𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬 zł na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków!
 
Wartość inwestycji: 𝟭.𝟲𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬 zł
Kwota dofinansowania: 𝟭.𝟱𝟮𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬 zł
 
Gmina Bolków w 2023 r. wykonała I etap przebudowy ujęcia, związany z wymianą pomp, jednak aby obiekt w całości spełniał wymagane standardy funkcjonowania, należy dokończyć jego przebudowę i zrealizować II etap inwestycji. Kluczowym zadaniem jest również przebudowa istniejących przepompowni ścieków w Bolkowie. W ramach zadania planowana jest przebudowa budynku pompowni wody w zakresie branży budowlanej – elewacja, dach, przebudowa oświetlenia terenu, przebudowa i remont ogrodzenia i bramy wjazdowej, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zabezpieczającej potrzeby ujęcia wody, budowa instalacji monitoringu terenu oraz budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego. Planowana jest wymiana pomp w 6 istniejących pompowniach ścieków oraz naprawa wewnętrznych powierzchni zbiorników przepompowni. W pompowniach przewidziano również wymianę orurowania wraz z armaturą, wymianę szaf sterowniczych, kabli zasilających pompy i kabli sterowniczych i innych elementów pomocniczych. Wszystkie przepompownie wykonane będą jako podziemne z zainstalowanymi zestawami pompowymi.
Wyposażenie obiektów stanowić będzie system rurociągów tłocznych, sygnalizatory poziomu, armatura zwrotna i odcinająca, aparatura zasilająco-sterująca, dwie lub więcej pompy w tym jedna rezerwowa pracująca na przemian, szafki sterująco-zasilające. Praca pompowni monitorowana będzie licencjonowanym oprogramowaniem. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców gminy Bolków oraz wpłynie pozytywnie na środowisko.
 
Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład.
 
Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab na tle przepompowni w Wierzchosławicach
Przepompownia w Wierzchosławicach
Przepompownia w Wierzchosławicach Przepompownia w Wierzchosławicach

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.