Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

540.000 zł na termomodernizację budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

540.000 zł na termomodernizację budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie
 
Przewidywana wartość Inwestycji: 𝟲𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬 𝘇ł
Kwota dofinansowanie: 𝟱𝟰𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬 𝘇ł
 
Gmina Bolków wykona termomodernizację biurowca Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie oraz wymianę pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w celu poprawy efektywności energetycznej.
Instalacja OZE zostanie zamontowana na budynku gospodarczym, który wymaga wymiany istniejącego pokrycia dachowego. Inwestycja w znacznym stopniu wpłynie na ograniczenie strat ciepła, dzięki czemu zmniejszą się koszty związane z ogrzewaniem budynku, ograniczy się zużycie energii oraz emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie na osiągnięcie aspektu ekologicznego, ekonomicznego i społecznego.
 
Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład.
 
zakład gospodarki komunalnej budynek

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.