Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

5 MILIONÓW na kompleks sportowy na Górze Ryszarda w Bolkowie!

Ruszyła procedura przetargowa, której przedmiotem zamówienia są wszystkie roboty budowlane i dostawy związane z realizacją inwestycji polegającej na wykonaniu kompleksu sportowego w Bolkowie na Górze Ryszarda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Inwestycja została dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja Pierwsza oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL PGR z 2021 r.
 
💲 Polski Ład: 4.250.000,00 zł
💲 RFIL PGR: 582.000,00 zł
💲 Wkład własny Gminy Bolków: 168.000,00 zł
 
ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE M.IN.:
 
🔹 wykonanie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z naturalną trawą wraz z trybuną, bramkami i piłkochwytami,
🔹 budowę budynku pomocniczego kontenerowego szatni z magazynem sportowym oraz ogólnodostępnymi toaletami wraz ze stosownymi instalacjami
🔹 wykonanie ogrodzenia obiektu, bram wjazdowych oraz bramek wejściowych
🔹 wykonanie dojść, alejek i ścieżek
🔹 wykonanie ogólnodostępnego parkingu
🔹 montaż elementów małej architektury: ławek plenerowych, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablicy informacyjnej, wiat dla zawodników rezerwowych,
🔹 wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z przyłączami
🔹 wykonanie drenażu boisk i systemu nawadniającego wraz ze studnią głębinową oraz komorą techniczną
🔹 wykonanie instalacji elektrycznej całego obiektu wraz z przyłączem
🔹 wykonanie oświetlenia obiektu sportowego i całego terenu
🔹 wykonanie monitoringu obiektu wg branży telekomunikacyjnej
🔹 uporządkowanie terenów zielonych oraz wykonanie trawników, nasadzeń zieleni parkowej, kwietników, oraz zabiegów pielęgnacyjnych zieleni
🔹 budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej
🔹 budowę boiska treningowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z bramkami, piłkochwytami oraz ławkami dla zawodników
 
góra ryszarda, kompleks sportowy

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.