Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

infografika nawiązująca do MPZP

Obwieszczenie wraz z edytowalnym wnioskiem w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Bolków 1, Bolków 2 oraz Świny - edycja 2023 r., zgodnie z załącznikami graficznymi 1-5, stanowiącymi integralną część uchwały nr LIV/386/23 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 marca 2023 r.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.