Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

285.760,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków

Dziś chciałbym podzielić się kolejną dobrą informacją. Ruszamy z inwestycją mającą na celu modernizację oświetlenia w miejscowościach Mysłów i Kaczorów! Planujemy zastąpić dotychczasowe oświetlenie sodowe nowoczesnymi technologiami LED. Te dwie miejscowości są jedynymi w naszej Gminie, które jeszcze nie korzystają z energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

W ramach tej inwestycji planujemy zmniejszyć zużycie energii. Jednocześnie dążymy do poprawy jakości oświetlenia dróg i chodników. Naszym celem jest wprowadzenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, który będzie działał na bazie zaawansowanego systemu sterowania i zarządzania, co dodatkowo przyczyni się do obniżenia zużycia energii.

Przy tej okazji pragniemy zapewnić użytkownikom dróg - zarówno kierowcom, jak i pieszym - bezpieczne i komfortowe warunki poruszania się. Dzięki podniesieniu jakości funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego zyskamy nie tylko efektywność energetyczną, ale także poprawimy ogólną atmosferę w naszych miejscowościach.

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę
Tytuł zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków
Wartość inwestycji: 357.200,00 PLN
Kwota dofinansowania: 285.760,00 PLN

 

na zdjęciu widać lampę uliczną

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.