Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Kolejny sukces!

Zdjęcie pokazujące zamek w Bolkowie z lotu ptaka
 
UWAGA! KOLEJNE WSPANIAE WIADOMOŚCI! Otrzymaliśmy dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w kwocie 2 950 000,00 zł (100% wartości zadania) na rozwój usług turystycznych na terenie gminy Bolków.
Oto niektóre z zaplanowanych inwestycji:
 
✅ budowa szlaku pieszego wokół zamku w Bolkowie z zejściem do ulicy Farbiarskiej
✅ stworzenie ławek tematycznych inspirowanych bolkowskimi legendami
✅ film promujący walory naszej gminy
✅ tablice informacyjne w sołectwach
✅ wyeksponujemy najciekawsze geopunkty
✅ powstanie mapa turystyczna
✅ ogrody kieszonkowe
✅ nowe punkty widokowe
 
Termin realizacji: 09.2021 r. - 12.2022 r.
 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.