Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

RFIL 2021

panel REFIL 2021 80

 

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Bolków otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 PLN. W ramach pozyskanego dofinansowania pochodzącego z pierwszego rozdania, wsparcie otrzymały następujące zadania:

  • Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Bolkowie – dz. 411 obręb Bolków 2
  • Budowa i wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego budynku kontenerowego wraz z kosztorysem oraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych obiektu kontenerowego na cele pomocy społecznej przy ul. Rycerskiej w Bolkowie – dz. Ewid.530/4, obręb 2 Bolków
  • Zakup iluminacji świetlnej „Choinka”
  • Zakup nowej odśnieżarko-zamiatarki chodnikowej
  • Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z mulczerem, pługiem oraz piaskarską i zamiatarką

Kwota całkowita: 608 974,72 PLN
Kwota dofinansowania: 500 000 PLN.

🟧🟨🟩🟧🟨🟩🟧🟨🟩🟧🟨🟩🟧🟨🟩

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich

Gmina Bolków otrzymała wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinasowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w wysokości 2 950 000.00 PLN. Pozyskane dofinasowanie w całości zostanie przeznaczone  na realizację inwestycji pn.: „Rozwój usług turystycznych na terenie Gminy Bolków wraz z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną”.

🟧🟨🟩🟧🟨🟩🟧🟨🟩🟧🟨🟩🟧🟨🟩

  1. Gmina Bolków otrzymała wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinasowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 463 095.00 PLN. Dofinasowanie w całości zostanie przeznaczone  na realizację inwestycji pn.: „Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej w Bolkowie".

  2. Gmina Bolków otrzymała wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinasowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w wysokości 498 095.00 PLN. Dofinasowanie w całości zostanie przeznaczone  na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Górskiej i ul. Tęczowej w Bolkowie.”

  3. Gmina Bolków otrzymała wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinasowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w wysokości 1 400 000.00 PLN. Dofinasowanie w całości zostanie przeznaczone  na realizację inwestycji pn.: „Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą techniczną dla Gminy Bolków”.

  4. Gmina Bolków otrzymała wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinasowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 600 000.00 PLN. Pozyskane dofinasowanie w całości zostanie przeznaczone na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja istniejącego źródła ciepła dla budynków szkolnych w Bolkowie.”

KWOTA DOFINANSOWANIA: 4 580 000 PLN

🟧🟨🟩🟧🟨🟩🟧🟨🟩🟧🟨🟩🟧🟨🟩

Gmina Bolków otrzymała wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinasowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 582 000.00 PLN. Pozyskane dofinasowanie w całości zostanie przeznaczone na realizację inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.