Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Wyniki konsultacji społecznej Programu współpracy gminy Bolków na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi

o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Bolków na 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje w ww. sprawie przeprowadzone zostały w okresie od 01 października 2021 r. do 15 października 2021 r.

Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag, ani nie wyrażono w tej sprawie żadnej opinii.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.